บริการ
จุดมุ่งหมายและจริยธรรม

XCL World Academy ได้รับเลือกให้รวบรวมและรักษาเอกลักษณ์เฉพาะของโรงเรียนไว้ ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน พร้อมเปิดตัว XCL Education ในฐานะพันธมิตรสำหรับอนาคต XCL เป็นแกรมแกรมของคำว่า excel ซึ่งมาจากคำภาษาละติน 'celsus' ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นและเหนือกว่า คำว่า 'World Academy' สะท้อนถึงพันธกิจและค่านิยมของโรงเรียน โดยเน้นที่รัฐธรรมนูญที่มีความหลากหลายและหลากหลายวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนมุมมองระดับโลกที่เราพยายามจะปลูกฝังในการเรียนรู้ของเด็กทุกคน สอดคล้องกับหลักจริยธรรมของ XCL Education ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับบทบาทระดับโลกในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและอาชีพในอนาคต

สี 'XCL สีแดง' หมายถึง ความกล้าหาญ ความมีชีวิตชีวา และความหลงใหล ตราสินค้าเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ความสุข และความเบิกบานใจ มีรูปร่างเป็น 'W' สำหรับ 'World Academy'

กำลังสร้างต่อไปในตอนนี้

เราเชื่อว่าการศึกษาที่ดีควรเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ ไม่ใช่แค่เป็นส่วนหนึ่งของมัน XCL World Academy แสดงถึงความมุ่งมั่นของ XCL Education ในเอเชียในการให้ความรู้แก่นักเรียนในลักษณะนี้

วิสัยทัศน์

Aspire | พระราชบัญญัติ | เติบโต

ภารกิจ

เพื่อส่งเสริมชุมชนนานาชาติที่รวมผู้เรียนที่มีความสุขซึ่งปรารถนาที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้อื่น

ด้วยภารกิจของเรา นักเรียนของเราคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในวันพรุ่งนี้

รากฐานของทุกสิ่งที่เราทำ

เราเชื่อว่าการสอนและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูง:

  • จัดให้นักเรียนเป็นนักคิดเชิงวิพากษ์ที่ชื่นชมความหลากหลายในโลกที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก
  • สร้างเส้นทางส่วนบุคคลสำหรับนักเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพที่เป็นเอกลักษณ์
  • เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย น่าตื่นเต้น และมีส่วนร่วม

การสร้างความตระหนักรู้ระหว่างวัฒนธรรม

ที่ XCL World Academy เราเชื่อในการเพิ่มความตระหนักรู้ระหว่างวัฒนธรรมโดยให้นักเรียนได้แบ่งปันและเฉลิมฉลองความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพวกเขา สิ่งนี้นำไปสู่ความซาบซึ้งในความหลากหลายมากขึ้นและเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับโลกที่เพิ่มมากขึ้น

ค่านิยมของเรา

สัญชาติโลก

เราเชื่อในความหลากหลาย ความเท่าเทียมกัน การสร้างชุมชน และการดำเนินการ

เพื่อเตรียมนักเรียนของเราให้เป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นของชุมชนระดับโลกและระดับท้องถิ่น เราสอนให้นักเรียนเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและยอมรับความเท่าเทียมกัน เราส่งเสริมความรับผิดชอบด้านจริยธรรมและความยั่งยืนเป็นรากฐานสำหรับการเติบโตตลอดชีวิตในฐานะพลเมืองโลก

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

เราเชื่อว่าความเป็นเลิศคือการเดินทางที่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เพียงขั้นบันไดสู่ขั้นต่อไป

เนื่องจากความเป็นเลิศถูกสร้างขึ้นจากความยืดหยุ่นตลอดชีวิต ความอุตสาหะ และความแข็งแกร่งของตัวละคร เราจึงสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนขยายศักยภาพของตนเอง ไล่ตามจุดแข็งและเอาชนะความท้าทายอย่างต่อเนื่อง

เติบโตด้วยการเรียนรู้

เราเชื่อว่าการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เพื่อปรับให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งต้องการความยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์ และความคล่องตัวทางจิต นักเรียนของเรามีส่วนร่วมในการสอบถามอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ความกระสับกระส่ายทางปัญญาและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

เป็นผู้นำด้วยนวัตกรรม

เราเชื่อว่าโลกต้องการนักประดิษฐ์มากขึ้น

ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและการเอาชนะปัญหาในระดับท้องถิ่นและระดับโลกนั้นต้องการความเป็นผู้นำและการคิดที่ส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืน เราท้าทายนักเรียนด้วยปัญหาที่ต้องใช้ความคิดที่กล้าหาญและจินตนาการถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ซึ่งนำไปสู่แนวคิดใหม่

ที่ไหนต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยินยอมให้คุกกี้ทั้งหมดสอดคล้องกับ .ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว.