ปฏิทินการศึกษา

เทอมวันที่
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/ ปฐมนิเทศ G6 & G118 2022 สิงหาคม
ภาคเรียนที่ 1 – Q110 สิงหาคม 2022 ถึง 7 ตุลาคม 2022
ภาคเรียนที่ 1 – Q217 ตุลาคม 2022 ถึง 16 ธันวาคม 2022
ภาคเรียนที่ 2 – Q39 มกราคม 2023 ถึง 24 มีนาคม 2023
ภาคเรียนที่ 2 – Q4 3 เมษายน 2023 ถึง 14 มิถุนายน 2023

วันที่โรงเรียนปิด

สิงหาคม
วันชาติ (วันหยุดนักขัตฤกษ์)9 2022 สิงหาคม
กันยายน
วันพัฒนาวิชาชีพครู (วันว่างงานนักเรียน)9 กันยายน 2022
ตุลาคม
วันว่างของนักเรียน (การประชุมผู้ปกครองครู)6 ตุลาคม 2022 ถึง 7 ตุลาคม 2022
ปิดเทอม10 ตุลาคม 2022 ถึง 16 ตุลาคม 2022
Diwali (วันหยุดราชการ)24 2022 ตุลาคม
พฤศจิกายน
วันพัฒนาวิชาชีพครู (วันว่างงานนักเรียน)14 พฤศจิกายน 2022
ธันวาคม
ปิดเทอม19 ธันวาคม 2022 ถึง 31 ธันวาคม 2022
มกราคม
ปิดเทอม1 มกราคม 2023 ถึง 8 มกราคม 2023
วันตรุษจีน (วันหยุดนักขัตฤกษ์)23 มกราคม 2023 ถึง 24 มกราคม 2023
กุมภาพันธ์
วันพัฒนาวิชาชีพครู (วันว่างงานนักเรียน)10 2023 กุมภาพันธ์
มีนาคม
ปิดเทอม27 มีนาคม 2023 ถึง 31 มีนาคม 2023
เมษายน
วันศุกร์ที่ดี (วันหยุดราชการ)7 เมษายน 2023
ฮารีรายอพัวซา (วันหยุดราชการ)22 เมษายน 2023
MAY
วันแรงงาน (วันหยุดราชการ)1 พฤษภาคม 2023
วันพัฒนาวิชาชีพครู (วันว่างงานนักเรียน)2 พฤษภาคม 2023
มิถุนายน
วันวิสาขบูชา (วันหยุดราชการ)2 มิถุนายน 2023
พักร้อน14 มิถุนายน 2023
Hari Raya Haji (วันหยุดราชการ)28 หรือ 29 มิถุนายน 2023
เทอมวันที่
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่8 2023 สิงหาคม
ภาคเรียนที่ 1 – Q110 สิงหาคม 2023 ถึง 6 ตุลาคม 2023
ภาคเรียนที่ 1 – Q216 ตุลาคม 2023 ถึง 15 ธันวาคม 2023
ภาคเรียนที่ 2 – Q38 มกราคม 2024 ถึง 22 มีนาคม 2024
ภาคเรียนที่ 2 – Q4 2 เมษายน 2024 ถึง 12 มิถุนายน 2024

วันที่โรงเรียนปิด

สิงหาคม
วันชาติ (วันหยุดราชการ)9 2023 สิงหาคม
กันยายน
วันพัฒนาวิชาชีพครู (วันว่างงานนักเรียน)8 กันยายน 2022
ตุลาคม
การประชุมครูผู้ปกครอง5 ตุลาคม 2022 ถึง 6 ตุลาคม 2022
ปิดเทอม9 ตุลาคม 2022 ถึง 15 ตุลาคม 2022
พฤศจิกายน
ทีปาวลี (วันหยุดนักขัตฤกษ์)12 พฤศจิกายน 2022
Deepavali (วันหยุดนักขัตฤกษ์แทน)13 พฤศจิกายน 2022
วันพัฒนาวิชาชีพครู (วันนอกโรงเรียน)14 พฤศจิกายน 2022
ธันวาคม
ปิดเทอม18 ธันวาคม 2023 ถึง 31 ธันวาคม 2023
มกราคม
ปิดเทอม1 มกราคม 2024 ถึง 7 มกราคม 2024
กุมภาพันธ์
วันพัฒนาวิชาชีพครู (วันนอกโรงเรียน)9 2024 กุมภาพันธ์
ตรุษจีน (วันหยุดราชการ)10 กุมภาพันธ์ 2024 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2024
มีนาคม
การประชุมครูผู้ปกครอง21 มีนาคม 2024 ถึง 22 มีนาคม 2024
ปิดเทอม25 มีนาคม 2024 ถึง 31 มีนาคม 2024
เมษายน
วันพัฒนาวิชาชีพครู (วันนอกโรงเรียน)1 เมษายน 2024
ฮารีรายอพัวซา (วันหยุดราชการ)10 เมษายน 2024
MAY
วันแรงงาน (วันหยุดนักขัตฤกษ์)1 พฤษภาคม 2024
วันวิสาขบูชา (วันหยุดราชการ)22 พฤษภาคม 2024
มิถุนายน
วันพัฒนาวิชาชีพครู (วันนอกโรงเรียน)13 มิถุนายน 2024 ถึง 14 มิถุนายน 2024
Hari Raya Haji (วันหยุดราชการ)17 มิถุนายน 2024

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยินยอมให้คุกกี้ทั้งหมดสอดคล้องกับ .ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว.