ปฏิทินการศึกษา

เทอมวันที่
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/ ปฐมนิเทศ G6 & G1110 2021 สิงหาคม
ภาคเรียนที่ 1 – Q111 สิงหาคม 2021 ถึง 1 ตุลาคม 2021
ภาคเรียนที่ 1 – Q211 ตุลาคม 2021 ถึง 16 ธันวาคม 2021
ภาคเรียนที่ 2 – Q317 มกราคม 2022 ถึง 1 เมษายน 2022
ภาคเรียนที่ 2 – Q4 18 เมษายน 2022 ถึง 17 มิถุนายน 2022

Days the School is Closed

กันยายน
วันพัฒนาวิชาชีพ (วันว่างงานนักเรียน)17 กันยายน 2021
วันว่างของนักเรียน (การประชุมผู้ปกครองครู)30 กันยายน 2021
ตุลาคม
วันว่างของนักเรียน (การประชุมผู้ปกครองครู)1 2021 ตุลาคม
ปิดเทอม2 ตุลาคม 2021 ถึง 10 ตุลาคม 2021
พฤศจิกายน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ดิวาลี4 พฤศจิกายน 2021
วันว่างของนักเรียน19 พฤศจิกายน 2021
ธันวาคม
วันพัฒนาวิชาชีพ (วันว่างงานนักเรียน)17 2021 ธันวาคม
ปิดเทอม18 ธันวาคม 2021 ถึง 31 ธันวาคม 2021
มกราคม
ปิดเทอม1 มกราคม 2022 ถึง 16 มกราคม 2022
วันหยุดปีใหม่ทางจันทรคติ29 มกราคม 2022 ถึง 31 มกราคม 2022
กุมภาพันธ์
วันหยุดปีใหม่ทางจันทรคติ1 กุมภาพันธ์ 2022 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2022
มีนาคม
วันว่างของนักเรียน18 มีนาคม 2022
วันว่างสำหรับนักเรียน (การประชุมผู้ปกครอง-ครู/การประชุมที่นำโดยนักเรียน)31 มีนาคม 2022
เมษายน
วันว่างสำหรับนักเรียน (การประชุมผู้ปกครอง-ครู/การประชุมที่นำโดยนักเรียน)1 เมษายน 2022
ปิดเทอม2 เมษายน 2022 ถึง 17 เมษายน 2022
MAY
ฮารีรายอพัวซา2 พฤษภาคม 2022
วันแรงงาน3 พฤษภาคม 2022
วันวิสาขบูชา16 พฤษภาคม 2022
มิถุนายน
พักร้อน18 มิถุนายน 2022
เทอมวันที่
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/ ปฐมนิเทศ G6 & G118 2022 สิงหาคม
ภาคเรียนที่ 1 – Q110 สิงหาคม 2022 ถึง 7 ตุลาคม 2022
ภาคเรียนที่ 1 – Q217 ตุลาคม 2022 ถึง 16 ธันวาคม 2022
ภาคเรียนที่ 2 – Q39 มกราคม 2023 ถึง 24 มีนาคม 2023
ภาคเรียนที่ 2 – Q4 3 เมษายน 2023 ถึง 14 มิถุนายน 2023

Days the School is Closed

สิงหาคม
วันหยุดนักขัตฤกษ์วันชาติ9 2022 สิงหาคม
กันยายน
วันพัฒนาวิชาชีพครู (วันว่างงานนักเรียน)9 กันยายน 2022
ตุลาคม
วันว่างของนักเรียน (การประชุมผู้ปกครองครู)6 ตุลาคม 2022 ถึง 7 ตุลาคม 2022
ปิดเทอม10 ตุลาคม 2022 ถึง 16 ตุลาคม 2022
วันหยุดนักขัตฤกษ์ดิวาลี24 2022 ตุลาคม
พฤศจิกายน
วันพัฒนาวิชาชีพครู (วันว่างงานนักเรียน)14 พฤศจิกายน 2022
ธันวาคม
ปิดเทอม19 ธันวาคม 2022 ถึง 31 ธันวาคม 2022
มกราคม
ปิดเทอม1 มกราคม 2023 ถึง 8 มกราคม 2023
วันหยุดปีใหม่ทางจันทรคติ23 มกราคม 2023 ถึง 24 มกราคม 2023
กุมภาพันธ์
วันพัฒนาวิชาชีพครู (วันว่างงานนักเรียน)10 2023 กุมภาพันธ์
มีนาคม
ปิดเทอม27 มีนาคม 2023 ถึง 31 มีนาคม 2023
เมษายน
วันศุกร์ดี วันหยุดนักขัตฤกษ์7 เมษายน 2023
วันหยุดนักขัตฤกษ์วันอีดิ้ลฟิตรี21 เมษายน 2023 หรือ 22 เมษายน 2023
MAY
วันหยุดนักขัตฤกษ์วันแรงงาน1 พฤษภาคม 2023
วันพัฒนาวิชาชีพครู (วันว่างงานนักเรียน)2 พฤษภาคม 2023
มิถุนายน
วันหยุดนักขัตฤกษ์2 มิถุนายน 2023
พักร้อน14 มิถุนายน 2023

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยินยอมให้คุกกี้ทั้งหมดสอดคล้องกับ .ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว .