ปฏิทินการศึกษา

เทอมวันที่
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/ ปฐมนิเทศ G6 & G118 2022 สิงหาคม
ภาคเรียนที่ 1 – Q110 สิงหาคม 2022 ถึง 7 ตุลาคม 2022
ภาคเรียนที่ 1 – Q217 ตุลาคม 2022 ถึง 16 ธันวาคม 2022
ภาคเรียนที่ 2 – Q39 มกราคม 2023 ถึง 24 มีนาคม 2023
ภาคเรียนที่ 2 – Q4 3 เมษายน 2023 ถึง 14 มิถุนายน 2023

วันที่โรงเรียนปิด

สิงหาคม
วันหยุดนักขัตฤกษ์วันชาติ9 2022 สิงหาคม
กันยายน
วันพัฒนาวิชาชีพครู (วันว่างงานนักเรียน)9 กันยายน 2022
ตุลาคม
วันว่างของนักเรียน (การประชุมผู้ปกครองครู)6 ตุลาคม 2022 ถึง 7 ตุลาคม 2022
ปิดเทอม10 ตุลาคม 2022 ถึง 16 ตุลาคม 2022
วันหยุดนักขัตฤกษ์ดิวาลี24 2022 ตุลาคม
พฤศจิกายน
วันพัฒนาวิชาชีพครู (วันว่างงานนักเรียน)14 พฤศจิกายน 2022
ธันวาคม
ปิดเทอม19 ธันวาคม 2022 ถึง 31 ธันวาคม 2022
มกราคม
ปิดเทอม1 มกราคม 2023 ถึง 8 มกราคม 2023
วันหยุดปีใหม่ทางจันทรคติ23 มกราคม 2023 ถึง 24 มกราคม 2023
กุมภาพันธ์
วันพัฒนาวิชาชีพครู (วันว่างงานนักเรียน)10 2023 กุมภาพันธ์
มีนาคม
ปิดเทอม27 มีนาคม 2023 ถึง 31 มีนาคม 2023
เมษายน
วันศุกร์ดี วันหยุดนักขัตฤกษ์7 เมษายน 2023
วันหยุดนักขัตฤกษ์วันอีดิ้ลฟิตรี22 เมษายน 2023
MAY
วันหยุดนักขัตฤกษ์วันแรงงาน1 พฤษภาคม 2023
วันพัฒนาวิชาชีพครู (วันว่างงานนักเรียน)2 พฤษภาคม 2023
มิถุนายน
วันหยุดนักขัตฤกษ์2 มิถุนายน 2023
พักร้อน14 มิถุนายน 2023

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยินยอมให้คุกกี้ทั้งหมดสอดคล้องกับ .ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว.