Của chúng tôi
Sự công nhận

Chứng nhận và Công nhận được Quốc tế công nhận

Là một trường quốc tế với số lượng học sinh đa dạng, XCL World Academy hiểu tầm quan trọng của việc học sinh có bằng cấp được công nhận trên toàn cầu, giúp các gia đình có thể di chuyển dễ dàng trên khắp thế giới. Để hỗ trợ điều này, học sinh của Học viện Thế giới XCL thực hiện nghiên cứu được phép của Tú tài Quốc tế (IB) trong các Năm Tiểu học (PYP), Năm Trung học cơ sở (MYP) và Chương trình Văn bằng (DP).

Đăng ký CPE

Tiếp theo là ở đâu

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tất cả các cookie theo quy định của chúng tôi Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng.