Chương trình học

Ngôi nhà dành cho những người học toàn cầu

Học viện Thế giới XCL cung cấp một nền giáo dục quốc tế được cá nhân hóa và toàn diện bao gồm ba chương trình Tú tài Quốc tế (IB) vượt ra ngoài các môn học truyền thống để nắm bắt nghệ thuật, âm nhạc, kịch, thiết kế, công nghệ tiên tiến và thể thao.

Tổng quan về Chương trình IB

Nếu bạn quen thuộc với những lợi ích của Chương trình IB, bạn có thể biết sự khác biệt đáng kinh ngạc mà nó có thể tạo ra, không chỉ đối với sự thành công trong học tập hoặc đại học của một đứa trẻ, mà còn đối với toàn bộ cách nhìn và cách tiếp cận thế giới của chúng.

Nếu bạn chưa quen với chương trình IB, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng chương trình này hoàn toàn xoay quanh việc dạy học sinh cách học và cho học sinh biết những gì cần học.

Tìm hiểu thêm về chương trình giảng dạy của chúng tôi

Chương trình

Tiếp theo là ở đâu

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tất cả các cookie theo quy định của chúng tôi Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng.