Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật này quy định cách chúng tôi XCL Education Group sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn và cách trang web của chúng tôi [www.xwa.edu.sg] (“Trang web”) sử dụng cookie.

CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN GÌ ?

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý thông tin sau dưới dạng bản mềm và / hoặc bản cứng từ bạn:

Nếu bạn quan tâm đến việc ghi danh và / hoặc đăng ký cho con bạn vào XCL Education Group, thông tin sau đây có thể được thu thập từ bạn.

 • Thông tin cá nhân của bạn và / hoặc con bạn như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, giới tính, thông tin nghề nghiệp, thông tin căn cước, ID do chính phủ cấp, thông tin thị thực, v.v.
 • Thông tin tuyển sinh và ghi danh, bao gồm thông tin bạn đã cung cấp trên các biểu mẫu đăng ký của con bạn và trong quá trình đăng ký, ví dụ như: thông tin học vấn, điểm số, khóa học đã học, tài liệu tham khảo, sở thích của con bạn, thông tin từ các trường đã theo học trước đây, v.v.
 • Thông tin và lý lịch về sức khỏe của con bạn bao gồm hồ sơ tiêm chủng, các vấn đề sức khỏe, các hạn chế và khuyết tật về y tế, các nhu cầu về tình cảm, thể chất và sức khỏe khác.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG NHỮNG THÔNG TIN NÀY NHƯ NÀO?

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ bạn theo những cách sau:

 • Để đánh giá và xử lý việc nhận học sinh
 • Cung cấp các dịch vụ liên quan đến giáo dục cho học sinh, bao gồm quản lý chương trình giảng dạy và thời khóa biểu của trường, theo dõi tiến độ học tập và nhu cầu học tập, quản lý các bài dự thi của học sinh cho các cơ quan quản lý địa phương hoặc quốc tế có liên quan hoặc hội đồng thi
 • Liên hệ với người thân của học sinh trong trường hợp khẩn cấp
 • Để quan tâm đến các nhu cầu y tế của học sinh
 • Tuân thủ luật pháp và các yêu cầu liên quan đến quy định hoặc bảo mật
 • Để đảm bảo việc quản lý các hoạt động, bao gồm việc lập hồ sơ học sinh, quản lý tài sản của trường, sắp xếp an ninh và an toàn, lập kế hoạch quản lý và dự báo, phân tích thống kê, và các mục đích hoạt động khác
 • Để quảng bá trường thông qua các trang web, cũng như các ấn phẩm và trang tin khác (bao gồm các kênh truyền thông, mạng xã hội của chúng tôi)
 • Tổ chức các sự kiện tốt nghiệp và các sự kiện liên quan đến cựu sinh viên
 • Để xử lý các khoản thanh toán của bạn, bao gồm việc cung cấp hóa đơn cho bạn, duy trì hồ sơ tài chính, đánh giá hoặc xác minh chi tiết thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ và tạo điều kiện cho việc thanh toán bất kỳ số tiền nào đến hạn cho chúng tôi và thu bất kỳ khoản tiền nào còn nợ
 • Bất kỳ mục đích nào khác cần thiết hoặc liên quan đến mối quan hệ của bạn với chúng tôi.

QUYỀN TRUY CẬP VÀ SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập, yêu cầu bản sao và yêu cầu cập nhật hoặc chỉnh sửa dữ liệu của bạn do chúng tôi nắm giữ. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình vào bất kỳ lúc nào đối với việc thu thập, sử dụng và / hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi, tùy thuộc vào quyền của chúng tôi dựa trên mọi miễn trừ theo luật định và / hoặc ngoại lệ để thu thập , sử dụng và / hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.

ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi thường dựa vào dữ liệu cá nhân do bạn (hoặc đại diện được ủy quyền của bạn) cung cấp. Để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn là mới nhất, đầy đủ và chính xác, vui lòng cập nhật cho chúng tôi nếu có những thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách thông báo cho chúng tôi bằng văn bản hoặc qua email theo thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

GIỮ LẠI DỮ LIỆU CÁ NH NHÂN

Chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là cần thiết để thực hiện mục đích mà dữ liệu được thu thập hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành.

Chúng tôi sẽ ngừng lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc xóa dữ liệu liên quan của bạn ngay lập tức khi việc lưu giữ dữ liệu đó không còn đáp ứng mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập và không còn cần thiết cho các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh.

CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN BÊN NGOÀI SINGAPORE

Chúng tôi sẽ không chuyển dữ liệu cá nhân ra bên ngoài Singapore và thông tin chỉ nên được chuyển cho bên thứ ba. Nếu trường hài lòng, dữ liệu sẽ được bảo vệ và bảo mật.

BẢO MẬT THÔNG TIN

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân qua Internet, bạn nên biết rằng việc truyền dữ liệu qua phương tiện này không thể được đảm bảo là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân đó, nhưng bạn cần hiểu rằng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được cung cấp bởi những phương tiện này và bạn sẽ tự chịu rủi ro khi cung cấp cho chúng tôi. Sau khi nhận được, chúng tôi có các biện pháp bảo mật và lưu trữ thích hợp để bảo vệ dữ liệu trên máy chủ của chúng tôi.

THÔNG TIN ĐỊA CHỈ IP

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về máy tính của bạn, bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt, cho mục đích quản trị hệ thống và để giúp chúng tôi cải thiện Trang web. Đây là dữ liệu thống kê về các hành động và thói quen duyệt web của người dùng của chúng tôi và không xác định bất kỳ cá nhân nào.

ĐỒNG Ý

Bằng cách gửi thông tin cho chúng tôi, bạn đồng ý thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin này theo chính sách bảo mật này. Bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ được đăng trên Trang web để bạn luôn biết về thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

COOKIES

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn bởi các trang web mà bạn truy cập. Chúng tôi sử dụng chúng để giúp chúng tôi thu thập thông tin thống kê về cách khách truy cập sử dụng Trang web để giúp chúng tôi cải thiện Trang web. Điều này không cho phép chúng tôi nhận dạng cá nhân bạn.

Cài đặt cookie phụ thuộc vào cài đặt của bạn trong trình duyệt web. Bằng cách truy cập Trang web với lựa chọn đồng ý cookie bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Nếu bạn muốn tắt cookie, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn về cách làm như vậy cho các trình duyệt web phổ biến khác nhau bằng cách nhấp vào các liên kết bên dưới:

Nếu bạn sử dụng trình duyệt web khác, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất trình duyệt để được hướng dẫn về cách tắt cookie. Xin lưu ý rằng một số chức năng của Trang web có thể ngừng hoạt động nếu bạn tắt cookie trong trình duyệt của mình.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách truy cập trang web của chúng tôi: https://xwa.edu.sg/vi/contact-us/.

SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bạn có thể xác định xem có bất kỳ bản sửa đổi nào như vậy đã diễn ra hay không bằng cách tham khảo ngày mà chính sách này được cập nhật lần cuối. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc công nhận và chấp nhận những thay đổi đó.

Có hiệu lực từ 22/04/2021

Cập nhật lần cuối: 22/04/2021

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tất cả các cookie theo quy định của chúng tôi Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng.