Đấu thầu
& Trích dẫn

Không có đấu thầu mở vào lúc này.

Phòng Mua sắm của Học viện Thế giới XCL là đầu mối liên hệ duy nhất cho tất cả các hoạt động đặt hàng và mua sắm tập trung. Chính sách này đưa ra khuôn khổ và hướng dẫn cho việc mua lại hàng hóa và dịch vụ từ các nhà cung cấp bên ngoài.

Nhà trường khuyến khích các nhà cung cấp liên lạc trực tiếp với Phòng Mua sắm. Các nhà cung cấp được khuyến cáo không cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho trường mà không có đơn đặt hàng được ủy quyền từ Phòng Mua sắm của Học viện Thế giới XCL. Bất kỳ hoạt động mua lại hàng hóa và dịch vụ nào cũng cần phải có đơn đặt hàng dưới dạng cam kết bằng văn bản từ Học viện Thế giới XCL với các nhà cung cấp bên ngoài.

Xin lưu ý rằng người dùng cuối ("Người yêu cầu") trong trường học làm KHÔNG có quyền đưa ra bất kỳ đơn đặt hàng mua nào hoặc ký kết bất kỳ hợp đồng / thỏa thuận nào với các bên ngoài dưới danh nghĩa của Học viện Thế giới XCL. Các giao dịch mua nhân danh trường học mà không có đơn đặt hàng được ủy quyền sẽ bị Học viện Thế giới XCL coi là không hợp lệ. Học viện Thế giới XCL sẽ KHÔNG có trách nhiệm thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho hàng hóa hoặc dịch vụ đó.

Việc kiểm soát thành công việc đặt hàng và mua hàng trong trường học là một nhiệm vụ phức tạp và bằng cách thực hiện hiệu quả chính sách này, chúng tôi hướng tới:

 • đóng góp vào các hoạt động kiểm soát nội bộ mà qua đó nhà trường đảm bảo rằng tài chính của mình được quản lý hợp lý,
 • đảm bảo rằng có được sự chấp thuận thích hợp và tuân thủ sự phân biệt các nhiệm vụ.
 • chứng minh rằng chúng tôi tích cực cố gắng đạt được và cung cấp giá trị thị trường tốt nhất,
 • đạt được sự hiểu biết chung về cách chúng tôi đặt hàng và thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ.

Nhà trường có thể lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ bằng một số phương pháp, bao gồm:

 • lấy báo giá chính thức từ nhà cung cấp
 • kêu gọi đấu thầu

Nhà cung cấp mới

Nhà cung cấp muốn trở thành nhà cung cấp cho Học viện Thế giới XCL phải thực hiện quy trình Đăng ký nhà cung cấp và cung cấp các tài liệu sau, nhưng không giới hạn ở:


Quá trình mua

 • Việc mua hàng hóa và dịch vụ từ các bên bên ngoài bắt đầu với việc Người yêu cầu bắt đầu yêu cầu nội bộ.
 • Bộ phận Mua sắm sẽ tìm nguồn và đánh giá các nhà cung cấp thông qua quá trình đấu thầu cạnh tranh để thu được giá trị tốt nhất từ ​​thị trường cung ứng. Yêu cầu sẽ được chia sẻ với Người yêu cầu.
 • Tất cả các yêu cầu cần có (các) phê duyệt từ Người quản lý đường dây của Người yêu cầu. Một đơn đặt hàng sẽ KHÔNG được phát hành cho đến khi nhận được tất cả các phê duyệt hiện hành.
 • Sau khi nhận được tất cả (các) phê duyệt, đơn đặt hàng sẽ được phát hành bởi Bộ phận đấu thầu và được gửi đến nhà cung cấp dưới dạng điện tử. Nếu có bất kỳ sai lệch nào trong đơn đặt hàng, nhà cung cấp cần thông báo cho Bộ phận mua sắm trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng, nếu không sẽ được coi là đơn đặt hàng đã được nhà cung cấp chấp nhận.
 • Đơn mua hàng sẽ được duyệt thanh toán một lần:

- hàng hóa / dịch vụ đã được Người yêu cầu nhận
- hóa đơn đã được gửi đến Phòng tài chính


Lập hóa đơn / Lập hóa đơn

 • Vui lòng đảm bảo hóa đơn có liên quan đến số đơn đặt hàng.
 • Hóa đơn phải được gửi ngay qua đường bưu điện sau khi giao cho Bộ phận Tài chính tại Finance@xwa.edu.sg.
 • Thanh toán sẽ chỉ được phát hành vào ngày 15 hoặc 30 của tháng sau ngày đến hạn thanh toán. Các giao dịch rơi vào ngày nghỉ lễ / ngày không làm việc sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

Giao hàng tận nơi

Lô hàng được chuyển thẳng đến khuôn viên Học viện Thế giới XCL nằm ở số 2 Yishun Street 42, 768039.

Thời gian giao hàng: 9h30-12h00 & 4h00-5h00 chiều (Thứ XNUMX - Thứ XNUMX).


Liên Hệ

Vui lòng liên hệ với Nhóm Mua sắm của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

E-mail: Purchase@xwa.edu.sg
Điện thoại: (65) 6808 7321

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tất cả các cookie theo quy định của chúng tôi Chính sách bảo mật.